понеділок, 29 червня 2015 р.

План роботи соціального педагога Піщанської гімназії Лобан Інни Леонідівни на 2014-2015 навчальний рік


I.                  Аналітична частина
Соціальний педагог - це фахівець з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особи; це фахівець, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо- виховної діяльності; посередник між особистістю і соціумом, який розуміє дитину, знає її вікові та індивідуальні особливості.
Соціальний педагог забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції ті інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.
План роботи складено відповідно до наступних нормативно-правових документів:
-                   Закон України «Про освіту» (від 23.03.1996р.№100а/96-ВР зі змінами і доповненнями);
-                   Закон України «Про професійно-технічну освіту» (№ 103/98 - ВР від 19.12.2006р зі змінами);
-                   Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№ 2558- ІІІ від 21.06.2001р.);
-                   Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№3739-17 від 20.09.2011р.);
-                   Закон України «Про попередження насильства в сім'ї » (№ 2789-ІІІ від 15.11.2001р.);
-                   Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.03.2001р.);
-                   наказ МОН «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (№616 від 02.07.2009р.);
-                   інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2011-2012 н.р. (наказ МОН від 05.08.2010р. №1/9-516);
-                   інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012-2013 н.р. (наказ МОН від 19.07.2012р. №1/9-517);
-                   наказ МОН України «Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді» (від 21.06.2004 року № 605);
-                   посадова інструкція соціального педагога;
-                   етичний кодекс соціального педагога.

Соціометричне дослідження класних колективів


Соціометрія - теорія вивчення міжособових відносин, автором якої є австрійсько-американський психолог та соціолог Якоб Морено. Рідше соціометрією називають методику вивчення внутрішніх групових зв'язків та ієрархії в маленьких групах осіб.
Під соціометрією розуміють методи дослідження структури міжособистісних відносин в малій соціальній групі шляхом вивчення виборів, зроблених членами групи по тих чи інших соціометричних критеріях. Термін «соціометрія» в перекладі з латини означає вимірювання міжособистісних взаємин у групі. У суспільних науках він постав наприкінці XIX ст. у зв'язку зі спробами застосування математичних методів до вивчення соціальних явищ. Основна заслуга у створенні методології соціометричних досліджень, сукупності вимірювальних процедур і математичних методів обробки первинної інформації належить соціопсихологу Якобу Морено(18891974). Виробивши свою систему структурного аналізу малих груп, Морено сформулював і стратегічне завдання соціометрії. Воно, на його думку, полягає у забезпеченні таких умов на виробництві і в житловому приміщенні, за яких люди працювали і жили б в оточенні симпатичних і симпатизуючих їм людей.

Соціологічне вивчення інтернет – залежності серед учнівської молоді

В даний час інтенсивно обговорюється і досліджується феномен "залежності від Інтернету", або Інтернет - адикції (Internet Addiction Disorder, чи IAD) [3].
Актуальність дослідження зумовлена змінами, що за останні десятиріччя відбулись у сфері комп’ютерних інформаційних технологій і систем телекомунікацій. Різке збільшення кількості користувачів (всесвітньою мережею Інтернет в Україні у 2003 році активно користувались 2,5 % населення, причому, щомісячний приріст користувачів становив приблизно 10 %, у березні 2005 року частка користувачів склала 10,5 % населення, а у жовтні 2010 року частка користувачів Інтернету в Україні становила 26,9 %) перетворило Інтернет із системи зберігання й передачі надвеликих обсягів інформації у новий вимір соціальної реальності й сферу соціально-психологічної активності величезної кількості людей. У користувачів комп’ютерних мереж виникає цілий ряд психологічних феноменів – інтересів, мотивів, цілей, потреб, установок, а також форм соціально-психологічної активності, безпосередньо пов’язаних із цим новим середовищем. Зокрема усе більшої актуальності набуває проблема патологічного використання Інтернету. Йдеться про так-звану «Інтернет-залежність» (Інтернет-адикція, віртуальна адикція). Проблему вивчали як зарубіжні (К. Янґ, А. Ґолдберґ, Д. Ґрінфілд, Дж. Сулер, Р. Девіс, М. Орзак, М. Ґріффітс, А. Войскунский, А. Єгоров, Н. Кузнєцова, А. Андрєєв, А. Анциборов, В. Астафєв, В. Бурова, Л. Пережогін), так і вітчизняні дослідники (Т. Карабин, О. Петрунько, В. Посохова, А. Церковний), однак досі не розроблена чітка та загальноприйнята система критеріїв цієї залежності та недостатньо вивчені її чинники.
 Однією з основних особливостей Інтернет-середовища є його унікальні можливості для комунікації, самовираження і самовизначення, для так званих «ігор з ідентичністю» (К. Янґ, С. Таркл, Є. Бєлінская, А. Жичкіна, Дж. Сулер, Н. Чеботарьова, І. Шевченко). Саме можливість створювати віртуальну самопрезентацію, котра допомагає компенсувати незадоволеність реальним Я, є одним із чинників Інтернет-залежності.

неділя, 28 червня 2015 р.

Сценарій першого уроку на тему: «Україна – єдина країна».

Мета: розширити поняття про єдність, незалежність і суверенність нашої держави та роль у цьому українського козацтва;
розвивати в учнів бажання брати посильну участь у розбудові та зміцненні єдності нашої держави;
виховувати майбутнього захисника своєї Вітчизни та формувати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної держави та захисту її кордонів.
Форма проведення:. Розповідь з елементами довідок, повідомлень, бесіди
Місце проведення: класна кімната.
Тривалість: 45 хвилин.
Обладнання: Конституція України, географічна карта, портрети поетів Тараса Шевченка, Лесі Українки, список прізвищ земляків, що зараз воюють за єдність нашої країни, свічки.
Всім серцем любіть Україну свою,
І вічні ми будемо з нею
(В. Сосюра).
Свою Україну любіть,
За неї Господа моліть
(Т. Шевченко).
Відео «Лише у нас на Україні»
Слово вчителя. (Слайд 1) презентації
Вишита колоссям і калиною,
Вигойдана співом солов’я,
Зветься величаво – Україною,
Земле зачарована моя.

Сценарій уроку мужності


Учитель: Україно! Тихі води і ясні зорі, золоті лани пшениці, калиновий раю! Ти донедавна була мирною державою. Та «рідна сестра» - Росія не змогла пробачити моїй державі незалежність.
Учень: Незалежна Україна. Зовсім молода, але на її долю випали нові випробування. Майдан та Революція Гідності сколихнули увесь світ. Україна, як незалежна демократична держава, показала всьому світові, що український народ – волелюбна нація, яка зуміла відстояти свій демократичний вибір. Київ – серце України… Майдан об’єднав синів і дочок в єдине нероздільне,  він став центром революції, площею добра, тепла, людяності, братерства, взаєморозуміння, правди, віри, надії і любові. Любові до України, до матері землі.
Ведучий 2.  
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну
Ведучий 1.   На згарищах  нашої історії, де що не сторінка – то купа попелу або добіла випалена пляма, поволі, як на стертому пергаменті починають проступати рядки, якими могли б пишатися найбільші народи Європи.
Ведуча 2.  Такими славними рядками в книгу української історії вписано героїчний подвиг Небесної Сотні та воїнів АТО, що полягли за незалежність і цілісність Матері  - України.
Ведучий 1.  Слава Україні!
Ведуча 2.    Героям слава.